Endless

Bài hát: Endless – UMIE, The Doctor

Giọt sương long lanh rơi trên mi buồn

Tìm đâu anh ơi hai ta đã chia xa

Thật tâm em lại chẳng muốn thế đâu

Rồi nhân duyên ta bị chia cắt

Lỗi do ai!

Là vì chính do ta

Chính hai ta

Chẳng thể hiểu cho nhau

Giờ thì quá muộn màng

Vì Quá vội vàng buông tay nhau ra quá xa

Ohhh!!

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019