Fly With Me[:: OOO OEOeOEOaOEOeOEOFOEOeOEOaOEOeOEOlOEOeOEOaOEOeOEOyOEOeOEOaOEOeOEO OEOeOEOaOEOeOEOWOEOeOEOaOEOeOEOiOEOeOEOaOEOeOEOtOEOeOEOaOEOeOEOhOEOeOEOaOEOeOEO OEOeOEOaOEOeOEOMOEOeOEOaOEOeOEOeOEOeOEOaOEOeOEO ::]

Một nốt nhạc say, rượu cay, làn môi còn vướng hơi

Dù không còn đây mà tên còn nghe từ gió trời

Người đã vì em mà lỡ một nước thuyền sóng xô

Người có vì em mình sẽ đổ tới miền cát khô?

Fly with me

In a perfect world

Fly with me

In a perfect world

Chiều đang tới

Gió đưa câu trả lời

Chỉ cần anh đã

Khiến em thôi lệ rơi

Rồi mong sao được mãi cùng anh dạo chơi khắp lối

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019