Gạo Trắng Trăng Thanh

Trong đêm trăng, tiếng chày khua, ta hát vang trong đêm trường mênh mang

Ai đang say, chày buông rơi, nghe tiếng vơi tiếng đầy

Ai đang đi, trên đường đê, tai lắng nghe muôn câu hò đê mê

Vô đây em, dù trời khuya anh nhớ đưa em về

Muôn câu hò, hò hò khoan, đang mãi vang trong đêm dài

Gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chày

Đêm chơi vơi gạo cười tươi, như chuyền hơi ấm, ấm lòng người

Hò hò hò

Anh em giã trắng cối này

Hò hò hò

Duyên ta ví đặng

Hò hò hò

Sông dài Long là Cửu Long

Muôn cầu hò hò hò khoan đang mãi vang trong đêm dài

Gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chày

Đêm chơi vơi, gạo cười tươi, như chuyền hơi ấm, ấm lòng người

Hò hò hò

Em ơi! Gạo trắng như ngà

Hò hô hò

Nuôi dân giết giặc

Hò hô hò

Nước nhà vinh là quang vinh.

Ai xa xăm, ai buồn chăng, nghe hát vang muôn câu hò thênh thang

Chân băng ngang, vào nơi đây, chấp mối duyên lỡ làng

Trong đêm thanh, trăng tàn canh, bao tiếng ca theo tiếng chày nhanh nhanh

Dư âm xa, còn vang mãi trong ánh đêm trăng tà

Trả lời

0981.019.019