Giấc Mơ Phù Đổng[:: GMPD Giac Mo Phu Dong ::]

Em mơ có con ngựa sắt to

Và vươn vai hóa thành Thánh Gióng

Mang giáp sắt

Cầm roi thần

Con ngựa sắt hóa ra phi thuyền

Giấc mơ Phù Đổng

Đưa em vào không gian bao la

Giấc mơ Phù Đổng

Con ngựa sắt hóa ra phi thuyền

Chuyện ngày xửa ngày xưa

Khi giặc Ân xâm chiếm nước ta

Có chú bé ở làng Phù Đổng

Bỗng hóa thành khổng lồ

Mặc giáp sắt

Đội nón sắt

Cầm roi sắt

Phi ngựa sắt dẹp giặc

Bay lên trời biến mất

Nhân dân nhớ ơn phong

Phù Đổng Thiên Vương.

Trả lời

0981.019.019