Gió Bấc (Live)[:: GB( Gio Bac (Live) ::]

Kìa! Trời đông bắc mang đám mây đen… gió độc gầm lên

Kìa! Kìa! Gió bấc rét buốt căm căm đang tràn về đây

Ngàn đời kiếp kiếp lũ xâm lăng gây đời hận bi ai nát tan

Trường trường lớp lớp rét buốt căm căm đang dội lên, đang tràn qua

Ref.

Tuyến sông Như nguyệt! Sóng dữ Bạch đằng nhuộm màu (máu)!

Thét vang lên chặn ngàn cơn gió Bấc

Dựng thành lũy đá, ngàn đời bất khuất

Tường thành núi đá! Núi Chi Lăng…..

Kìa! Trời đông bắc mang đám mây đen… gió độc gầm lên

Kìa! Kìa! Gió bấc rét buốt căm căm đang tràn về đây

Ngàn đời kiếp kiếp lũ xâm lăng gây đời hận bi ai nát tan

Trường trường lớp lớp rét buốt căm căm đang dội lên, đang tràn qua

Ref. (2 lần)

Tuyến sông Như nguyệt! Sóng dữ Bạch đằng nhuộm màu (máu)!

Thét vang lên chặn ngàn cơn gió Bấc

Dựng thành lũy đá, ngàn đời bất khuất

Tường thành núi đá! Núi Chi Lăng (Núi Kai Kinh)

(Solo back to Ref.2)

Tuyến sông Như nguyệt! Sóng dữ Bạch đằng nhuộm màu (máu)!

Thét vang lên chặn ngàn cơn gió Bấc

Dựng thành lũy đá, ngàn đời bất khuất

Tường thành núi đá vùng lên quyết chiến

Dựng thành lũy đá, ngàn đời bất khuất

Tường thành núi đá…mãi ca vang bài ca chiến thắng…!!!

Trả lời

0981.019.019