Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương

Bài hát : Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương – Quỳnh Scarlett

Giọt nước mắt thương con, con ngủ me mừng

Giọt nước mắt thương sông, ấp ủ rêu rong

Giọt nước mắt thương đất, đất cằn cỗi bao năm

Giọt nước mắt thương dân, dân mình phận long đong

Giọt nước mắt thương mây, mây ngủ trên ngàn

Giọt nước mắt thương cây, cây ngả trên non

Giọt nước mắt thương anh, khô giòng máu châu thân

Giọt nước mắt quê hương, ôi còn chảy miên man.

Ôi! giòng nước mắt chảy hoài

Giòng nước mắt đời đời

Giọt nước mắt thương ai

Ôi giòng nước mắt trong tim

Chảy lai láng vào hồn

Nửa đêm gọi đến mình

Giọt nước mắt thương chim, chim bỏ xa rừng

Giọt nước mắt thương đêm, đêm đẩy xe tang

Giọt nước mắt thương em, trên vận nước điêu linh

Trả lời

0981.019.019