Góp Lá Mùa Xuân

Bài hát: Góp Lá Mùa Xuân – Giang Trang

Người phu quét lá bên đường

Quét cả nắng vàng quét cả mùa thu

Rừng thu phơi những cành khô trăng về sau hè

Ngày thu xanh yếu làn da em nằm ốm chờ

Người phu quét lá dưới nguồn

Quét cả gió nồm quét cả mùa đông.

Đầu sân hoa tím sầu đông

Bèo mang hoa tím về sông

Còn em xanh mướt hồng nhan

Chiều em ra bến cầu kinh.

Người phu quét lá bên đường

Quét cả nắng hồng quét hạ buồn tênh

Maù da em đã nâu hồng

Chân nhuộn phố phường em về biển xa

Bàn chân thoát chốn ao tù

Em về đứng chờ dưới ngọn tình ca.

Mùa xuân lót lá em nằm

Lót đầy hố hầm lót lời đạn bom

Người phu thôi quét bên đường

Quét chỗ em nằm quét cả mùa xuân.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019