Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay (NS Đoàn Chuẩn)

Bài hát: Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay (NS Đoàn Chuẩn) – Hoàng Lân Nguyễn

Với bao tà áo xanh đây mùa thu,

Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ.

Lá vàng từng cánh rơi từng cánh,

Rơi xuống âm thầm trên đất xưa.

Gửi gió cho mây ngàn bay,

Gửi bướm muôn màu về hoa.

Gửi thêm ánh trăng,

Màu xanh lá thư,

Về đây với thu trần gian.

ẦẦẦẦ..

Gửi gió cho mây ngàn bay,

Gửi phím tơ đồng.

Gửi thêm lá thư, màu xanh ái ân,

Về đôi mắt như hồ thư.

Thấy hối tiếc nhiều, thuyền đã sang bờ.

Ðường về không lối, giòng đời trôi đã về chiều.

Mà lòng mến còn nhiều, đập gương xưa tìm bóng.

Nhưng thôi tiếc mà chi, chim rồi bay, anh rồi đi.

Ðường trần quên lối cũ, người đời xa cách mãi,

Tình trần khôn, hàn gắn thương lòng.

Gửi gió cho mây ngàn bay,

Gửi bướm đa tình về hoa.

Gửi thêm ánh trăng,

Màu xanh lá thư,

Về đây với thu trần gian.

Về đây với thu trần gian

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019