Gửi Về Quan Họ[:: GVQH Gui Ve Quan Ho ::]

[NỮ:]

Anh chưa đến làng quan họ

Trọn tình nghe canh hát trao duyên.

Anh chưa đến dòng sông Cầu

Ngàn đời vui sóng nước lơ thơ

Anh cũng chẳng biết đến bao giờ

Ngồi tựa mạn thuyền buông câu hát đợi chờ.

[NAM:]

Anh chưa đội chiếc nón

Và hỏi xem đây đã mấy hẹn mấy hò.

Mà sao người quan họ cứ giấu nụ cười thầm

Trong vành nón ba tầm

[NỮ:]

Và trong tà áo tứ thân đi hội mùa xuân.

[NAM:]

Anh đang ở xa lắm lạ kỳ thay nghe em hát dân ca

Anh thấy yêu câu quan họ quê nhà.

[NỮ:]

Có niềm tin mang tình yêu vô bến vô bờ

Lời thủy chung son sắt từng giờ

[SONG CA:]

Cùng em câu hò hẹn, hội Lim quê mình.

[NAM:]

Anh đang ở nơi ấy, mặc dù xa anh vẫn nhớ em nhiều

Anh lắng nghe câu quan họ sớm chiều.

[NỮ:]

Ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười

Là bài ca em nhắn tới người

[SONG CA:]

Cùng em câu hò hẹn, hội Lim quê mình.

[NỮ:]

Anh chưa đến làng quan họ

Trọn tình nghe canh hát trao duyên.

Anh chưa đến dòng sông Cầu

Ngàn đời vui sóng nước lơ thơ

Anh cũng chẳng biết đến bao giờ

Ngồi tựa mạn thuyền buông câu hát đợi chờ.

[NAM:]

Anh chưa đội chiếc nón

Và hỏi xem đây đã mấy hẹn mấy hò

Mà sao người quan họ cứ giấu nụ cười thầm

Trong vành nón ba tầm

[NỮ:]

Và trong tà áo tứ thân đi hội mùa xuân.

[NAM:]

Anh đang ở xa lắm, lạ kỳ thay nghe em hát dân ca

Anh thấy yêu câu quan họ quê nhà.

[NỮ:]

Có niềm tin mang tình yêu vô bến vô bờ

Lời thủy chung son sắt từng giờ

[SONG CA:]

Cùng em câu hò hẹn, hội Lim quê mình.

[NAM:]

Anh đang ở nơi ấy, mặc dù xa anh vẫn nhớ em nhiều

Anh lắng nghe câu quan họ sớm chiều.

[NỮ:]

Ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười

Là bài ca em nhắn tới người

[SONG CA:]

Cùng em câu hò hẹn

[NAM:]

Mặc dù vẫn xa, anh luôn nhớ mùa đông

[SONG CA:]

Mang bao hơi ấm là câu quan họ quê em

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019