Hà Nội Và Em Khi Thu Chớm Đông Sang

Thu rất thật thu

Là khi chớm đông sang

Em rất thật em

Là lúc em hoang mang lựa chọn

Anh rất thật anh

Là lúc anh biết ra đi nhẹ gọn

Để bớt cho đời

Một chút gió thu sang

Và tránh cho em

Bớt một lời chào

Trả lời

0981.019.019