Hà Tây Quê Lụa

Bóng chiếc thoi đưa

Ánh mắt long lanh

Trời đất Hà Tây

Tay em dệt lụa

Sữa trắng Ba Vì

Thóc vàng khu Cháy

Hồn thơ Nguyễn Trãi

Dệt thành vần.

Sông Tích sông Đà

Giăng lụa mênh mông

Đan Phượng ơi!

Quê hương người gái đảm

Đồng hợp tác xanh tươi

Cấy dày thẳng tắp

Anh phi công bàng hoàng

Ngỡ mình bay trên gấm vóc.

Hà Tây

Cửa ngõ thủ đô

Áo giáp chở che

Ngàn năm bền vững

Ngăn bầy giặc Mỹ

Vẫn đục bầu trời

Hà Tây.

Vọng gác thủ đô

Cô gái Suối Hai

Chàng trai Cầu Giẽ

Giữ lấy màu xanh biếc

Cho tấm lụa thanh thiên

Hà Tây

Trả lời

0981.019.019