Hàng Nghìn Kilomet Cover[:: HNKC Hang Nghin Kilomet Cover ::]

Người ta nói tôi là kẻ khờ là kẻ hay mộng mơ

Kẻ ôm lấy những thứ dễ vỡ.

Còn em là giấc mơ hàng trăm triệu chàng trai luôn hằng mơ

Quỳ dưới ánh nên như kẻ tôn thờ.

Tôi xin được nhận làm kẻ đóng vai Gatsby si tình

Yêu em bằng tất cả trái tim chẳng hề toan tính

Sẽ khiến em cười vào mỗi sớm mai sáng hơn ánh mặt trời

Xin em đừng lạnh lùng gác phone vì tôi chờ em đêm nay

Hàng nghìn kilomet từ đây, giờ tôi chẳng biết làm gì đây

Hàng nghìn kilomet từ đây, I’m so freakin’ missing you

Hàng triệu tin nhắn, tôi gửi em chẳng một lời nhắn hay đã xem

Hàng nghìn kilomet từ đây, I’m so freakin’ missing you,

Vì tôi chẳng muốn em phải dính vào tình yêu ươm màu đớn đau

Thề có Chúa! Tôi không làm thế đâu.

No No!

Bởi tôi đã nhận làm kẻ đóng vai Gatsby si tình

Yêu em bằng tất cả trái tim chẳng hề toan tính

Sẽ khiến em cười vào mỗi sớm mai sáng hơn ánh mặt trời

Xin em đừng lạnh lùng gác phone vì tôi chờ em đêm nay

Hàng nghìn kilomet từ đây, giờ tôi chẳng biết làm gì đây

Hàng nghìn kilomet từ đây, I’m so freakin’ missing you

Hàng triệu tin nhắn, tôi gửi em chẳng lời nhắn hay đã xem

Hàng nghìn kilomet từ đây, I’m so freakin’ missing you,

Hàng nghìn kilomet từ đây, giờ tôi chẳng biết làm gì đây

Hàng nghìn kilomet từ đây, I’m so freakin’ missing you

Hàng triệu tin nhắn, tôi gửi em chẳng lời nhắn hay đã xem

Hàng nghìn kilomet từ đây, I’m so freakin’ missing you,

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019