Hành Hương Trên Đồi Cao

Bài hát: Hành Hương Trên Đồi Cao – Bích Ngà

1. Chiều lên, chiều lên

Người vẫn âm thầm gõ buồn gót chân

Người đi hành hương về đồi núi xa

Người đi vẫn đi, chiều qua vẫn qua.

Chiều đã chiều hôm

Người vẫn âm thầm gõ buồn gót chân

Người đi hành hương buồn đời viễn vông

Còn ai nhớ mong, còn ai nhớ mong.

[ĐK:]

Người đi hành hương mịt mờ lối sương

Người đi hành hương nhớ phố nhớ phường

Người đi một mình, đồi dốc nghiêng xuống

Người đi một mình, vực sâu gọi tên.

Còn đây bão lên, còn đây dấu chân

Người đi một mình và hát lời gió

Người đi một mình chìm sâu lời ca

Còn đây bão qua, còn đây giấc mơ.

2. Đồi đêm mù sương

Người cũ quên về, ngại ngùng chiếu chăn

Người đi hành hương sợi buồn vấn quanh

Vực sâu đá lăn, gọi tên nhớ em.

Còn đêm mù sương

Người vẫn quên về ngại buồn chiếu chăn

Người đi hành hương hằn sâu vết nhăn

Một mai đã quên, buồn ơi đã quên.

Trả lời

0981.019.019