Hành Khúc Lữ Đoàn 185

Bao tự hào tình người chiến sỹ

Trường Sơn mang khúc hát xứ Nghệ

Những công trình dựng xây nơi nơi

185 vươn lên không ngừng.

Dẫu vất vả ngày đêm trên tuyến

Vạn lời ca sức sống công trình

Bao sức trẻ nhiệt huyết đam mê

Để dựng xây quê hương tươi đẹp.

Những con đường rộng bờ thênh thang

Thật vinh quang tên Bác tự hào

Mang trong mình người lính năm xưa

Với khát vọng làm giàu quê hương

185 xứ Nghệ yêu dấu

Đang hội nhập phát triển vươn lên

185 căng tràn sức sống

Niềm hăng say của bao sức trẻ

185 chất lượng uy tín

Những công trình xây dựng nơi nơi

185 gửi niềm tin mới

Mãi sáng ngời tự hào quê hương.

Bao tự hào tình người chiến sỹ

Trường Sơn mang khúc hát xứ Nghệ

Những công trình dựng xây nơi nơi

185 vươn lên không ngừng

Dẫu vất vả ngày đêm trên tuyến

Vạn lời ca sức sống công trình

Bao sức trẻ nhiệt huyết đam mê

Để dựng xây quê hương tươi đẹp.

Những con đường rộng bờ thênh thang

Thật vinh quang tên Bác tự hào

Mang trong mình người lính năm xưa

Với khát vọng làm giàu quê hương

185 xứ Nghệ yêu dấu

Đang hội nhập phát triển vươn lên

185 căng tràn sức sống

Niềm hăng say của bao sức trẻ

185 chất lượng uy tín

Những công trình xây dựng nơi nơi

185 gửi niềm tin mới

Mãi sáng ngời tự hào quê hương.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019