Hành Khúc Sinh Viên

Bài hát: Hành Khúc Sinh Viên – V.A

Rộn ràng tiếng hát nhịp bước thanh niên đi lên.

Sinh viên Việt Nam dưới cờ Tổ quốc vinh quang.

Tràn đầy niềm tin yêu băng qua những chặng đường gian khó

trái tim trui rèn trong lửa đỏ, truyền thống quê hương.

Sinh viên Việt Nam cùng hát vang lên hùng ca.

Tuổi trẻ Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam truyền thống năm xưa viết tiếp những trang sử hồng

Sinh viên Việt Nam tự hào dòng máu Hương Giang Hồng Hà,Cửu Long

Sinh viên Việt Nam tô thắm màu cờ huy hoàng Tổ quốc yêu thương

Trả lời

0981.019.019