Hành Khúc Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh[:: HKTNCSHCM Hanh Khuc Thanh Nien Cong San Ho Chi Minh ::]

Bài hát: Hành Khúc Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh – V.A

Vững bước đi lên quê hương đang vẫy gọi

xứng đáng thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.

Dù ngàn gian khó thề nguyện hy sinh chiến đấu

suốt đời dưới cờ Đảng quang vinh.

Đi lên thanh niên

lời Bác dạy ta như khắc ghi sâu

để Đoàn ta luôn tiên phong.

Vinh quang thanh niên lời

Bác chăm lo như rừng hoa tươi

lớn lên dưới cờ Cách Mạng.

Đi ta đi lên tổ quốc chờ ta Đem sức thanh xuân

xây dựng quê hương thân yêu trong muôn gian lao

truyền thống vinh quang nhắc nhở Đoàn ta sao xứng

danh cháu Bác Hồ Chí Minh.

Bao lớp thanh niên đã nêu gương sáng ngời anh Trỗi, anh Xuân quên mình

vì nước non đời đời tiếp bước cùng Đoàn ta đi .

có những Kim Đồng hướng về Đãng quang vinh.

Đi lên thanh niên lời Bác dạy ta như khắc ghi sâu để Đoàn ta luôn tiên phong.

Vinh quang thanh niên lời Bác chăm lo như rừng hoa tươi lớn lên dưới cờ Cách Mạng.

Đi ta đi lên tổ quốc chờ ta đem sức thanh xuân xây dựng quê hương thân yêu

trong muôn gian lao .

truyền thống vinh quang nhắc nhở Đoàn ta sao

xứng danh cháu Bác Hồ Chí Minh.

Vững bước đi lên quê hương đang vẫy gọi

như cánh chim bay bay tỏa về

khắp nơi từ miền rừng núi về miền

khơi xa đất nước đang chờ đón bàn tay chúng ta.

Đi lên thanh niên lời Bác dạy ta như khắc ghi sâu để Đoàn ta luôn tiên phong.

Vinh quang thanh niên lời Bác

chăm lo như rừng hoa tươi lớn lên dưới cờ Cách Mạng.

Đi ta đi lên tổ quốc chờ ta đem sức thanh xuân xây dựng quê hương thân yêu

trong muôn gian lao truyền thống vinh quang nhắc nhở Đoàn ta

sao xứng danh cháu Bác Hồ Chí Minh.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019