Hạnh Phúc Buồn

LỜi chính xàc là như sau:

Hạnh phúc buồn

Hỏi chúa đi ,rồi em sẽ (hay)

Tôi buồn như phố cũ mưa bay

Bàn chân từng ngón ngưng không thở

Là tất đường đi tại dấu bay

Hỏi nắng đi rồi em sẽ làm gì

Tôi gầy như khuyết lá trên cây

Gió khuya từng dấu ngàn tâm sự

Trên đường tôi.là người thay ai

Sông chẳng về ,sông trôi về biển lớn

Người bên bờ buông tóc thả trông mây

Nên suối kia còn vẫn là. đứa trẻ

Tuổi vui theo chiếc kẹo từ tay người…

Hỏi gió đi ,rồi em sẽ làm gì

Tôi chờ em đến thăm đêm vui

Qua đêm nhìn xuống bàn tay lạnh

Và chỗ em ngồi đã bỏ không

Hỏi chúa đi rồi em sẽ làm gì

Tôi về thương nỗi nhớ trên vai

Trái tim dòng máu lệ chưa cạn

Đợi trong đêm hoài .vạn dấu đinh…

(nhạc dạo)

.Sông chẳng về,không trôi về biển lớn

Người bên bờbuông tóc thả cho mây

Nơi suối kia còn vẫn là đứa trẻ

Tuồi vui theo với chiếc kẹo từ tay người

Hỏi gió đi rồi em sẽ làm gì….

Tôi chờ em đến thăm đêm vui

Qua đêm nhìn xuồng.bàn tay lạnh

Và chỗ em ngồi đã bỏ không

Hỏi chúa đi rồi em sẽ hay

Tôi vê, thương nỗi nhớ trên vai,

Trái tim dòng máu lệ chưa cạn

Đợi trong đêm hoài vạn dấu đi…(2 lần)

Hỏi chúa đi rồi em sẽ làm gì

Trả lời

0981.019.019