Hào Khí Lạc Việt

Bài hát: Hào Khí Lạc Việt – Đỗ Hữu Vị

Tác giả Đỗ Hữu Vị, Giám đốc Công ty Thiên Phú An Hà Nội

Người luyện võ, võ luyện người

Người luyện võ, võ luyện người

Hey, hey, hey, hey, hey.

Cuồn cuộn sóng sông Hồng

Dạt dào sóng biển Đông

Cương nhu cùng quyền cước

Bay bổng khắp non sông

Ơi Lạc Việt võ đạo

Nào cùng nhau bay lên

Ta cùng nhau bay lên

Ta bay qua đại dương

Ta bay lên tầm cao

Ta bay vào vũ trụ

Ta phủ kín toàn cầu

Tinh thần thượng võ Việt Nam

Tinh thần thượng võ Việt Nam

Trả lời

0981.019.019