Hào Khí Việt Nam[:: HKVN Hao Khi Viet Nam ::]

Bài hát: Hào Khí Việt Nam – Vũ Thắng Lợi

Việt Nam ơi, giống hùng thiêng.

Ngàn năm lưu danh sử sách.

Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân

Cùng trăm con xây cơ đồ.

Thời gian qua, kiên dũng đời ông cha

Dựng xây, giữ yên bờ cõi.

Để tương lai con cháu cùng hoan ca

Đất nước thanh bình, rực rỡ gấm hoa.

Đinh, Lý, Trần, Lê ơi!

Nguyện xin khắc ghi đời đời.

Xương máu rồng tiên ơi!

Còn đây kiên trung bất khuất.

Như sóng biển Đông kia

Ngàn năm mãi luôn lưu truyền

Hào khí trời nam ta

Rạng ngời sắt son Việt Nam.

Triều Tây sơn áo bạc vai

Rừng thiêng sắt son thề ước.

Thành Thăng Long, mãi còn bay xa

Thời gian qua thắm oai hùng.

Nhà Nam ta, đất với trời bao la

Tuyệt nhiên thiên thư còn đó.

Giặc bao phen, khiếp vía, chùn tâm can.

Đất nước ngoan cường, một dải gấm hoa.

Sông hát hồn thiêng ơi, ngàn sau cháu con ghi lòng.

Sóng lớn, Bạch Đằng giang nơi vùi thây bao quân xâm lấn.

Lớp lớp người chung tay, dựng xây gấm son san hà.

Cho nước Việt Nam ta, ngàn đời ngút cao hùng thiêng

Đinh, Lý, Trần, Lê ơi!

Nguyện xin khắc ghi đời đời.

Xương máu rồng tiên ơi!

Còn đây kiên trung bất khuất.

Như sóng biển Đông kia

Ngàn năm mãi luôn lưu truyền

Hào khí trời nam ta

Rạng ngời sắt son Việt Nam.

Cho đến ngàn năm sau

Rạng ngời sắt son

Hào khí Việt Nam

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019