Hát Một Mình

1. Đêm nay em hát em nghe một mình

Chẳng còn một ai ngay bên cạnh mình

Con đường em đi như ngược cả thế giới

Trơn trượt bao lâu đâu ai cần phải biết tới.

Cho nên em hát em nghe một mình

Có trăng và sao treo trên đầu đình

Có cô gái Huế năm nay vừa tròn ba mươi

Họ bảo “già thế theo chi đường này em ơi”

Có ngã có đi mới biết đâu là đời

Có gió có mưa mới tròn một vòng quay

Mẹ đánh không đau bằng ngồi nghe miệng đời

Có thắng có thua mới xây được người

Em chẳng thể biết mai sau thế nào

Có khi là mất chẳng còn đồng nào

Chắc gì xa nhau ta đã tự mình an yên

Có khi bên nhau mới thấy đời đẹp như tiên

[HOOK:]

Cần lắm những chiếc hôn vụng dại

Ngọt đắng vốn cũng là lời lãi

Được yêu chính là quà trời ban

Em cần một mối tình dài.

Ngày đó mới bước lên thành phố

Đợi niềm hạnh phúc như có người che ô

Mà sao phút chốc xa tận đâu

Ôm về một mối tình sầu

2. Em tự mình yêu rồi

Em tự mình nên đôi

Em tự mình điên thôi

Em tự mình đa tình

Em tưởng là yêu rồi

Em tưởng là nên đôi

Em tưởng là điên, ôi!

Em tự mình đa tình

Có nhớ có thương mới biết em tồn tại

Lúc nắng lúc mưa bởi vì em là con gái

Chút vấn chút vương như khói sương làm chiều

Sớm mai thôi, yêu quá em làm liều.

Em chẳng thể biết mai sau ra sao

Có khi được hết em thành một người giàu

Chắc gì xa nhau ta đã tự mình an yên

Có khi bên nhau mới thấy đời đẹp như tiên

[HOOK:]

Cần lắm những chiếc hôn vụng dại

Ngọt đắng vốn cũng là lời lãi

Được yêu chính là quà trời ban

Em cần một mối tình dài

Ngày đó mới bước lên thành phố

Đợi niềm hạnh phúc như có người che ô

Mà sao phút chốc xa tận đâu

Ôm về một mối tình sầu

Trả lời

0981.019.019