Hãy Khóc Đi Em

Hãy khóc đi em cuối cuộc tình

Còn đây những ngày buồn,

Hãy khóc hãy khóc đi em có còn gì

Ngày thôi hết đợi chờ.

Hãy khóc hãy khóc đi em

Hãy khóc hãy khóc đi em,

Dòng nước mắt sẽ bay trong trời

Làm cơn mưa rớt trên chăn gối

Lời cỏ cây hát trên da người.

Hãy khóc đi em cuối cuộc tình

Còn đâu những mặn nồng,

Hãy khóc hãy khóc đi em có còn gì

Tình đã mất đường về

Hãy khóc hãy khóc đi em

Hãy khóc hãy khóc đi em

Trả lời

0981.019.019