Hãy Ở Ngoan Trong Nhà[:: HONTN Hay O Ngoan Trong Nha ::]

[Lởi 1]

Đánh giặc Cô Rô Na

Em ở ngoan trong nhà

Em nhảy múa hát ca

Để ông bà vui nhé

Em nhớ ghi lời mẹ

Em luôn nhắc lời cha

Đánh giặc Cô Rô Na

Hãy ở ngoan trong nhà

[Điệp khúc]

Mai kia giặc chạy xa

Trên đất nước chúng ta

Em sẽ ra vườn hoa

Hát ca mừng chiến thắng

Cỏ cây tràn ánh nắng

Bồ câu trắng tung bay

Nhớ công ai đêm ngày

Đánh bay Cô Rô Na

[Lời 2]

Đánh giặc Cô Rô Na

Em học ngay trong nhà

Em lại nhớ các cô

Chờ bao ngày lâu quá

Em nhớ bao bè bạn

Khi vui giữa giờ chơi

Tránh dịch lây muôn nơi

Hãy ở ngoan trong nhà

[Điệp khúc]

[Điệp khúc]

Nhớ công ai đêm ngày

Đánh bay Cô Rô Na.

Trả lời

0981.019.019