Hè Về[:: HV He Ve ::]

Trời hồng hồng, sáng trong trong

Ngàn phượng rung nắng ngoài song

Cành mềm mềm, gió ru êm

Lọc màu mây bích ngọc qua màu duyên

Ðàn nhịp nhàng hát vang vang

Nhạc hòa thơ đón hè sang

Hè về trong khóm trúc mềm đầu hè

Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ

Hè về gieo ánh tơ

Bâng khuâng nghe nắng đùa mây trắng đàn chim cánh đo trời

Phân vân đôi mái chèo lữ thứ thuyền ai biếng trôi

Xa xa lớp lúa dồn cao, sóng vàng leo dốc chân đồi

Thanh thanh hương sen nồng ướp gió trắng khi chiều rơi

Hè về, hè về nắng tung nguồn sống khắp nơi

Hè về, hè về tiếng ca nhịp phách lên khơi

Ðầu ghềnh suối mát reo vui dạt dào

Ngợp trời gió mát ven mây phiêu dạt

Hồn say ý chơi vơi ngày xanh thắm nét cười

Lòng tha thiết yêu đời đây suối trăng rừng thơ

Ðây gió nhung thuyền mơ

Ðây phím ngọc đường tơ

Ðây tứ nhạc ngàn xưa

Hè về non nước yêu yêu

Hè về nắng thông reo

Trả lời

0981.019.019