Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người

Bài hát: Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người – Trung Kiên (NSND)

Hò ơ, ơ,

Tôi hát ngàn lời ca

Bao la hơn những cánh đồng

Mênh mông hơn mặt biển Đông

Êm đềm hơn những dòng sông.

Hò ơ, ơ, hò, ơ, hơ, ơ

Tôi hát ngàn lời ca

Nồng nàn hơn nắng ban mai,

Đẹp tình hơn cánh hoa mai.

Hùng thiêng hơn núi sông dài

Là một niềm tin Hồ Chí Minh!

Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người

Là một niềm tin Hồ Chí Minh.

Hò ơ, ơ, hò, ơ, hơ, ơ

Trên cánh đồng miền Nam

Đau thương mây phủ chân trời

Khi ca lên Hồ Chí Minh

Nghe lòng phơi phới niềm vui.

Hò ơ, ơ, hò, ơ, hơ, ơ

Trên xóm làng miền Nam

Hình Người như “Tiến quân ca”,

Giục lòng vươn cánh bay xa

Vùng lên giải phóng quê nhà.

Là một niềm tin Hồ Chí Minh!

Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người

Là một niềm tin Hồ Chí Minh!

Hò ơ, ơ, hò, ơ, hơ, ơ.

Trả lời

0981.019.019