Họ Hồ Việt Nam

Kìa giang sơn, giang sơn một giải

Nước Việt ta rừng vàng, biển bạc

Có sách trời định phần đất nước

Con cháu Rồng Tiên đời nối đời làm chủ

Kìa giang sơn, giang sơn một giải

Nước Việt ta rừng vàng, biển bạc

Trăm họ đồng lòng dựng xây đất nước

Họ Hồ nghìn năm dốc lòng đóng góp

Ơ họ Hồ Việt Nam dốc lòng đóng góp

Họ Hồ Việt Nam ở hương Bầu Đột

Nguyên tổ trạng nguyên Hồ Hưng Dật là đây

Vạn đại vi dân thành triết lý cuộc đời

Ơ họ Hồ rạng danh nghĩa lớn công thành

Hồ Quý Lý vua canh tân minh đạo

Hoàng đế Quang Trung anh hùng áo vải cờ đào

Hồ Xuân Hương được mệnh danh bà chúa thơ nôm

Và khoa bảng nhân tài kẻ sĩ

Họ Hồ Việt Nam

Họ Hồ rạng danh nghĩa lớn công thành

[Coda:]

Ơ họ Hồ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Họ Hồ mãi mãi tiến lên trong cộng đồng

Ơ ơ ơ ơ

Ơ ơ ơ ơ ơ ơ.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019