Hò Yêu Nước

Bài hát: Hò Yêu Nước – V.A

Anh em (dô ta)

Hăng hái hò reo (dô ta)

Vượt sông vượt núi (dô ta)

Vượt bao nhiêu đèo (dô ta dô ta là hò dô ta dô ta)

Đèo cao (dô ta)

Thì mặc đèo cao (dô ta)

Nhưng tình yêu nước (dô ta)

Còn cao hơn đèo (dô ta dô ta là hò dô ta dô ta)

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019