Hoa Bằng Lăng Remix[:: OOOO OEOeOEOaOEOeOEOHOEOeOEOaOEOeOEOoOEOeOEOaOEOeOEOaOEOeOEOaOEOeOEO OEOeOEOaOEOeOEOBOEOeOEOaOEOeOEOaOEOeOEOnOEOeOEOaOEOeOEOgOEOeOEOaOEOeOEO OEOeOEOaOEOeOEOLOEOeOEOaOEOeOEOaOEOeOEOnOEOeOEOaOEOeOEOgOEOeOEOaOEOeOEO OEOeOEOaOEOeOEOROEOeOEOaOEOeOEOeOEOeOEOaOEOeOEOmOEOeOEOaOEOeOEOiOEOeOEOaOEOeOEOxOEOeOEOaOEOeOEO ::]

Bài hát: Hoa Bằng Lăng Remix – Lương Viết Quang

Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui

Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi

Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng

Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân.

Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đan với ai

Em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu

Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau

Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau.

Em giờ em vui áo hoa tôi nhìn em lòng đau xót xa

Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sỏi đá

Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau

Con đường chia hai ngã đành cách xa

Trả lời

0981.019.019