Hòa Bình Hành Khúc

Cất bước lên ta vào cuộc đời

Đất nước đang chờ mong nơi nơi

Dù đường còn lắm nơi khốn khó

Dù đường còn xa ta lo chi

Nguyện thề hiểm khó núi sông Việt Nam

Quyết gánh công tu luyện học hành

Dẫu khó khăn thề không nao núng

Ngày ngày luyện trí sống sớm mai

Ngày ngày luyện tâm nuôi chung kiên

Và rèn luyện cho tấm thân kiên cường

Vui cùng sông núi khắp chốn tiếng bước

Góc bàn tay khép tiếng thiết quốc gia

Ta vui hiên ngang ra đi

Bao nhiêu gian nguy lo chi

Để một ngày mai rạng danh non sông

Cất bước lên ta vào học đường

Ngất ngất bao học sinh vui bước

Chuyện hòa bình sẽ sống trôi mãi

Vì từng đàn con vui ra đi

Để làm rạng danh núi sông muôn đời

Trả lời

0981.019.019