Hòa Bình Ơi Tôi Chờ Người Đến

Bài hát : Hòa Bình Ơi Tôi Chờ Người Đến – Hương Lan

Hòa bình ơi, hòa bình ơi

Tôi đã mong chờ em đã lâu rồi

Sao em còn nổi trôi cuối trời

Từ nằm nôi đã nghe sầu dâng trăm mối

Mẹ hiền lời ru tím môi

Đêm hiu hắt tiếng buồn rã rời

Cuộc tình tan, đồng ruộng hoang

Ôi dân nghèo xơ xác điêu tàn

Trơ thân phượng đạn loang vách trường

Bỏ mùa thi, chiến chinh đường xa thiên lý

Bạn bè người đi mỗi nơi

Đêm ôm súng ven rừng lệ rơi

[ĐK:]

À ơi, quê hương tôi

Dứt mơ nhưng trời chưa sáng

Máu thơ nhuốm vành khăn tang, người ơi

Hòa bình ơi, đã nghe nói rằng em tới

Thế nhưng biết tìm em đâu

Đến nay thì chỉ là chiêm bao

Hỏi trời cao, hỏi lòng nhau

Sông mê nào gieo oán cung sầu

Nên thanh bình ngại chưa bắc cầu

Mẹ Việt đau, lũ con nồi da loang máu

Mình cùng về đây có nhau

Cho sông núi không còn hận sâu

Trả lời

0981.019.019