Hoa Xuân Ca

Hoa Xuân Ca

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Cây sẽ cho không lộc và cây sẽ cho không hoa __

Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió __

Em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình __

Ừ ứ ư ứ ư ư ừ __

Ừ ứ ừ ứ ư

Đời sẽ cho không lộc và đời sẽ cho không hoa __

Em mướt xanh như ngọc mà tôi có đâu không ngờ __

Cây sẽ cho không lộc và cây sẽ cho không hoa __

Em cứ yêu con người ngọt ngào đời vẫn thế __

Em hãy dâng cho đời một nụ hoa tình cờ __

Ờ ớ ơ ớ ơ ơ ờ__

Ờ ớ ờ ớ ơ

Đời sẽ cho không lộc và đời sẽ cho không hoa __

Em suối kia rất ngọt và tôi đứng hai không bờ __

Cây sẽ cho không lộc và cây sẽ cho không hoa __

Xuân đến bên kia đồi trời mở ra cánh én __

Em đến bên tôi ngồi đời mở ra cuộc tình __

Ừ ứ ư ứ ư ư ừ

Ừ ứ ừ ứ ư

Đời sẽ cho không lộc và đời sẽ cho không hoa __

Em líu lo bên đời dạy tôi biết xa không gần __

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019