Hoa Xuân

Tác giả: Phạm Duy

Xuân vừa về trên bãi cỏ non

Gió Xuân đưa lá vàng xuôi nguồn

Hoa cười cùng tia nắng vàng son

Lũ ong lên đường cánh tung tròn

Hoa chẳng yêu lũ bướm lả lơi

Muốn yêu anh vác cầy trên đồi

Hay là yêu chiến sĩ ngàn nơi

Thấy hoa tươi cuời bỗng thương đời

Xuân! Hoa còn tươi mãi

Hoa vì nhân thế biết sum vầy cuộc vui

Xuân! Hoa nở vì ai

Tay nhịp bàn tay cùng đắp xây ngày mai

Có một chàng thi sĩ miền quê

Ngắt bông hoa biếu người xuân thì

Có một đàn em bé ngoài đê

Hát câu i tờ đón Xuân về

Những đoàn người trên luống cầy nâu

Thấy hoa xuân phép lạ ra màu

Bỗng nhủ lòng ra sức cầy sâu

Tiếng ca như thể tiếng kinh cầu

Hoa bèn yêu bóng dáng cần lao

Bắt tay nhau tránh cuộc cơ cầu

Người cùng mùa đã thoát vực sâu

Sức reo hoa nở lúc Xuân đầu

Xuân! Hoa tỏa hương mới

Nhân quần ân ái đã kêu đòi niềm vui

Xuân! Hoa là tình tôi

Đua nở cùng ai cùng quyến luyến mọi nơi

Có một bầy thôn nữ nhìn hoa

Chúc cho Xuân vui vẻ thái hòa

Có một vài tóc trắng thầm mơ

Ước cho hoa nở mãi không già

Trả lời

0981.019.019