Học Sinh Hành Khúc[:: HSHK Hoc Sinh Hanh Khuc ::]

Sáng tác: Lê Thương

[ĐK:]

Học sinh là người Tổ quốc mong cho mai saụ

Học sinh xây đời niên thiếu trên bao công lao

Lúc khắp quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập

Học sinh nề chi tuổi xanh chung sức phấn đấu

Ðem hết can tràng của người Việt Nam tiến lên

1)

Học sinh là mầm sống của ngày mai

Nung đúc tâm hồn để noi chí lớn

Theo các thanh niên sống vì giống nòi

Liều thân vì nước, vì dân mà thôi

2)

Học sinh là người mới của Việt Nam

Ðã thoát ra một thời xưa tối ám

Ðem sức thanh tân chống mọi suy tàn

Học sinh làm sáng đời dân Việt Nam

3)

Học sinh vào đời chiến thủ ngày nay

Nung đúc can tràng để nên ý chí

Trong lúc quốc gia ước mộ anh tài

Học sinh bền chí lập công từ đây

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019