Hỏi Tên

Bài hát: Hỏi Tên – V.A

Hòn bi xanh trong đôi mắt anh

hòn bi đen trong đôi mắt em

Dẫu biết rằng không *** thì lạ

dẫu biết rằng không lạ thì ***

Ngồi bên nhau chưa cho biết tên

gặp nhau đây mai sau khó quên

Dẫu biết rằng không *** thì lạ

dẫu biết rằng không lạ thì ***

Trả lời

0981.019.019