Huyền Thoại Tràng An

Bài hát: Huyền Thoại Tràng An – Mạnh Cường

Hoa Lư… ớ… Hoa Lư

Nơi đây ngàn năm đô cổ

Hoa Lư… ớ… Hoa Lư

Lưu danh mãi ngàn đời.

Nơi đây xưa vua Đinh lập đô

Sinh ra bao người con anh hùng

Lập nên đất nước phồn vinh

Thống nhất bờ cõi giang sơn.

Núi non đẹp tựa như tranh

Uốn quanh con sông hiền lành

Chảy vào lòng đất mẹ

Thấm đượm bởi tình cha.

Chuông chùa ngân vang âm thanh hiền hòa

Vọng vào hang động tiếng hòa trong không gian.

Tràng An ơi Tràng An

Đất Việt cổ là đây

Người Việt cổ là đây

Nơi kinh đô khi xưa

Mang hồn thiêng sông núi.

Tràng An ơi Tràng An

Nước cổ Việt là đây

Huyền thoại Việt là đây

Nơi ngàn năm văn hiến

Đất anh hùng Việt xưa.

Huyền thoại Việt là đây

Nơi ngàn năm văn hiến

Đất anh hùng Việt xưa.

Trả lời

0981.019.019