Huynh Đệ Kiếp Này Có Nhau (DJ Eric T-J Remix)[:: HDKNCN(ETR Huynh De Kiep Nay Co Nhau (DJ Eric T-J Remix) ::]

Một phút là anh em

Thì kiếp này có nhau

Trời sinh ta duyên số sinh tình

Đã sống là bạn bè

Thì giẫu nhiều khó khăn

Nếu bạn buồn liệu chắc tôi sẽ yên lòng

Trời cao tuy rộng lớn nhưng sánh sao từ anh em

Bạn hiểu tôi tôi cũng hiểu bạn hơn cả

Bon chen những ngày dài

Chẳng biết sống đến mai

Nhưng là anh em thì ta chẳng thể làm ngơ

[ĐK:]

Huynh đệ ơi

Hãy đứng lên

Trời cao đang chờ đón mình bước giành về hi vọng

Lợi danh không màng chi

Tình lên qua tháng ngày

Là đàn ông chẳng sợ khó khăn

Ta kề bên giẩu khổ đau

Dù ngày sau mình có lầm lỡ lạc đường thế gian

Thề hẹn kia vẹn nguyên

Rồi ngày sau tương phùng

Mình sinh ra ta lại là anh em trên ngàn con đường

Trả lời

0981.019.019