Kẻ Ở – Mai Chị Về

Bài hát: Kẻ Ở – Mai Chị Về – Lệ Hoa

Mai chị về em gửi gì không?

Mai chị về nhớ má em hồng.

Đường đi không gió lòng sao lạnh (ờ ơ ớ)

Bụi vướng ngang đầu mong nhớ mong.

Quê chị về xa mù *** xa.

Rừng thu chiều xao xác cánh gà.

Hoa rơi khắp lối sương muôn ngả

Ngựa lạc rừng hoang qua lướt ( ư ừ) qua.

Ngựa chị dừng bên thác trong veo.

Lòng chị buồn khi nắng qua đèo.

Nơi đây lá giạt vương chân ngựa (ờ ơ ớ)

Hươu chạy quay đầu theo ngó (o o ò) theo.

Rừng đêm nhòa bóng nhớ hoang mang

Ngựa chị dừng bên thác sao vàng

Sao rơi đáy nước vương chân ngựa (ờ ơ ớ)

Buồn dưng đôi mi, buồn dưng đôi mi

Hàng lại (ì) hàng

Trả lời

0981.019.019