Kết Thành Vòng Tròn

Bài hát: Kết Thành Vòng Tròn – V.A

Cầm tay nhau kết thành vòng tròn,

Tròn như mặt trăng tươi sáng

Cầm tay nhau kết thành vòng tròn,

Tròn như vầng dương chói rạng.

Cho chim bồ câu lượn thành vòng tròn

Cho tay trong tay kết chặt tình bạn

Cho hành tinh vang lên, vang lên tiếng ca.

Cho chim bồ câu lượn thành vòng tròn

Cho tay trong tay kết chặt tình bạn

Cho hành tinh tươi xanh tươi xanh

Không còn chiến tranh.

Trả lời

0981.019.019