Khí Phách Việt Nam

Nam quốc sơn hà

Tiếng vọng từ ngàn xưa

Dậy sóng Bạch Đằng

Những mũi đất thiêng liêng

Găm vào lịch sử

Trấn giữ biển Đông

Hoàng Sa Trường Sa

Nơi sinh tồn non nước

Sục sôi khí huyết Lạc Hồng

Cuốn sạch đi rác rưởi giáp trụ Nguyên Mông

Nhấn chìm cơn mơ bá chủ

Ta mãi yêu những cánh buồm bình yên bên bờ Song Tử

Nên ta sẵn sàng quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh

Lửa thử vàng từ Hán Tống Nguyên Minh

Bài học muôn đời cho quân xâm lược

Dòng máu Lạc Hồng

Khí phách Việt Nam

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019