Không Có Người[:: KCN Khong Co Nguoi ::]

Bài hát: Không Có Người – Đỗ Kim Thành

Anh đã xa tôi rồi chỉ còn hoàng hôn nắng tắt

Anh đã xa tôi rồi chỉ còn chiều buồn hiu hắt

Tôi ngồi giữa trời một mình tôi thôi.

Mưa gió sao không về chiều buồn ngày tôi biết khóc.

Nhung nhớ bao tháng ngày chỉ còn phòng không chiếc bóng.

Thôi rồi kỉ niệm giờ là hư vô.

Kìa lá thu rơi kìa lá vàng rơi,

Anh xa tôi rồi chiều xin ngừng trôi

Để thấy tôi buồn để thấy nước mắt

Thấy bóng thẫn thờ dài trên đường phố.

Để thấy con người tình sao mà thế.

Chim muông trên cành còn bạn còn đó

Vậy mà tôi một mình một tôi mà thôi,

Thế giới cũng buồn khi tôi không có người.

Tôi đứng bên lưng đồi trông chờ một giây phút cuối.

Tôi thấy bên lưng đồi chiều muộn chiều tàn nắng cuối.

Bỏ chạy bỏ ngày chỉ còn đêm thôi.

Tôi nhớ tôi đã ngồi vời người một chiều nắng tắt

Tôi nhớ tôi đã kề bên một vòng tay rắn chắc

Vậy mà bây giờ chiều bỏ tôi đi

Kìa lá thu rơi kìa lá vàng rơi,

Anh xa tôi rồi chiều xin ngừng trôi

Để thấy tôi buồn để thấy nước mắt

Thấy bóng thẫn thờ dài trên đường phố.

Để thấy con người tình sao mà thế.

Chim muông trên cành còn bạn còn đó

Vậy mà tôi một mình một tôi mà thôi,

Thế giới cũng buồn khi tôi không có người.

Trả lời

0981.019.019