Không Phải Tôi[:: KPT Khong Phai Toi ::]

1. Từng ngày trôi đi, từng giờ trôi đi

Tôi vẫn cố thoát ra khỏi chốn này

Ngoằn ngoèo mê cung, biết bao lối ra

Ai kia ai đây, dẫn đường tôi này.

Mong manh, tối tăm ai nhìn tôi

Để nghe thời gian, để thấy tôi là tôi.

[ĐK:]

Ai mang đôi tay ra cứu tôi

Ai dang đôi tay ra cứu tôi,

(Rock & Roll)

Ai mang đôi tay ra cứu tôi

Ai dang đôi tay ra cứu tôi?

2. Từng ngày trôi đi mệt nhoài trôi đi

Tôi đang cố thoát ra khỏi chính mình

Nhiều lần buông xuôi, nhiều lần yếu đuối

Ai kia ai đây dẫn đường tôi này.

Mong manh, tối tăm ai nhìn tôi

Để nghe thời gian, để thấy tôi là tôi.

* Just let me out of misery [x4]

Just save me out of misery [x4]

Trả lời

0981.019.019