Khúc Hát Ru Người Mẹ Lính

[TỐP NAM:]

Hờ hơ hớ hơ, hờ hơ hớ hờ, hờ hơ hớ hơ, hơ hớ hơ hờ

[ĐƠN NỮ:]

Mẹ ru con như cây ru quả

Mẹ ru con như trời đêm ru vầng trăng

[TỐP NAM:]

Lời hát ru ngàn năm đất nước vỗ về

[ĐƠN NỮ:]

Ông các con xưa là du kích Ba Tơ

Kháng chiến chín năm làm nên sử sách

Cha các con xưa những ngày đầu đánh Mỹ

Đã viết nên miền Nam thành đồng

Tình nước non ngàn năm nhớ mãi.

[TỐP NAM:]

Hờ hơ hơ hớ

Uống nước nhớ nguồn, cay đắng ngọt bùi

Cha ông ta giành lại đất nước

Lời mẹ ru nghiêng bóng núi

Lời mẹ ru nghiêng Trường Sơn

Lời ru người lính, đôi vai bạc màu

Lời ru mây trắng, như cánh lá sen

Che nắng che mưa, che đoàn quân đi.

[ĐƠN NỮ:]

Nhớ nghe con, đừng quên thời máu đổ

Nhớ nghe con, đừng quên thời lửa khói

Những người mẹ quê hương, những người dân quê hương

Đã qua bao hy sinh, giành độc lập tự do.

[TỐP NAM:]

Mẹ ơi, mẹ như dòng sông lớn

Mẹ ơi, mẹ như Trường Sơn

Mẹ sinh người lính, thủy chung vẹn tròn

Mẹ như mây trắng, như cánh lá sen

Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi!

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019