Kiếp Lục Bình[:: KLB Kiep Luc Binh ::]

Người đời cười chê trách em tham phú phụ bần

Vô nghĩa vô tình phụ anh mơ ước giàu sang

Mà người đời nào hay trái ngang số phận em mang?

Thân gái thuyền quyên lênh đênh như đám lục bình

Dòng đời đẩy đưa cuốn trôi lục bình xa bến cạn

Bỏ bến xa bờ tha phương biết trôi về đâu

Rồi một ngày kia con sóng to cuốn lục bình ra khơi

Năm tháng dạt trôi ai thương cho kiếp lục bình?

(Năm tháng dạt trôi về đâu? Hỡi lục bình ơi!)

Hỡi ơi hò còn ai thương xót?

Hỡi ơi hò cho kiếp lục bình

Người tình ơi! Hỡi người tình ơi!

Nếu có thương tui thì xin hãy hiểu cho tui

Dẫu đời thị phi tui đây cũng chẳng bận lòng

Kiếp mình sinh ra sao ta phải sống cho người!

Chỉ cần anh thôi anh có buồn tui không?

Đời ơi? Hỡi ơi đời

Trời cao? Hỡi ơi trời cao.

Sao nỡ đành lòng chia xa đôi trẻ còn yêu?

Sao nỡ an bày cho tôi là kiếp lục bình!

Trả lời

0981.019.019