Kiếp Nào Có Yêu Nhau

Bài hát: Kiếp Nào Có Yêu Nhau – Tùng Dương, Thanh Lam (NSƯT)

Đừng nhìn anh nữa em ơi

Hoa xanh đã phai rồi

Hương trinh đã tan rồi

Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi

Đôi mi đã buông xuôi, môi răng đã quên cười.

Hẳn người thôi đã quên ta

Trăng Thu gẫy đôi bờ

Chim bay xứ xa mờ.

Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta

Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ.

Kiếp nào có yêu nhau

Thì xin tìm đến mai sau

Hoa xanh khi chưa nở

Tình xanh khi chưa lo sợ

Bao giờ có yêu nhau

Thì xin gạt hết thương đau

Anh đâu anh đâu rồi?

Anh đâu anh đâu rồi?

Đừng nhìn nhau nữa em ơi

Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã quên rồiquên rồi

Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi

Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời

Đừng nhìn nhau nữa… anh ơi!

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019