Là 1 Thằng Con Trai Cover[:: OOOOOO OEOeOEOaOEOeOEOLOEOeOEOaOEOeOEOaOEOeOEO OEOeOEOaOEOeOEO1OEOeOEOaOEOeOEO OEOeOEOaOEOeOEOTOEOeOEOaOEOeOEOhOEOeOEOaOEOeOEOaOEOeOEOnOEOeOEOaOEOeOEOgOEOeOEOaOEOeOEO OEOeOEOaOEOeOEOCOEOeOEOaOEOeOEOoOEOeOEOaOEOeOEOnOEOeOEOaOEOeOEO OEOeOEOaOEOeOEOTOEOeOEOaOEOeOEOrOEOeOEOaOEOeOEOaOEOeOEOaOEOeOEOiOEOeOEOaOEOeOEO OEOeOEOaOEOeOEOCOEOeOEOaOEOeOEOoOEOeOEOaOEOeOEOvOEOeOEOaOEOeOEOeOEOeOEOaOEOeOEOrOEOeOEOaOEOeOEO ::]

[Verse 1:]

Là 1 thằng con trai

Nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay

Rượu này không say vậy uống cho vơi đầy.

Rồi mình kể nhau nghe, chuyện đêm mưa

Chẳng có ô mà che!

Phố xá đêm ai vô tình thôi cũng vì.

[ĐK:]

Vì giờ ngày mai, mai, mai, mai

Em bước đi cùng ai?

Anh lẻ loi, bờ môi khẽ run anh buồn.

Tiếng pháo vu quy

Muốn giữ em đừng đi.

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì?

Vì giờ ngày mai, mai, mai, mai

Em bước đi cùng ai?

Anh lẻ loi, bờ môi khẽ run anh buồn.

Tiếng pháo vu quy

Muốn giữ em đừng đi

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì?

[RAP:]

Vung tay hỉ nộ ái ố

Cái số trời định rất tiếc là thân cô

Hồ đồ viết lên trang tình yêu này vô bổ

Khổ cả chặng đường khi tờ giấy này photo

Dù có nỗi nhớ muốn kêu tên

Những ký ức mãi không quên

Giờ này có được gì?

Người là đóa dã quỳ

Chẳng thể hóa diệu kỳ

[Vesre 2:]

Là 1 thằng con trai

Nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay

Rượu này không say vậy uống cho vơi đầy.

Rồi mình kể nhau nghe, chuyện đêm mưa

Chẳng có ô mà che!

Phố xá đêm ai vô tình thôi cũng vì

[ĐK:]

Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai

Em bước đi cùng ai?

Anh lẻ loi, bờ môi khẽ run anh buồn.

Tiếng pháo vu quy

Muốn giữ em đừng đi

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì?

Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai

Em bước đi cùng ai?

Anh lẻ loi, bờ môi khẽ run anh buồn.

Tiếng pháo vu quy

Muốn giữ em đừng đi

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì?

[Chorus:]

Chào nhé! Anh chúc yên bình!

Sau tất cả, ta vẫn là nhà!

Và đừng khóc, xin giữ món quà

Cho mối tình, cho ước mơ của mình

[ĐK:]

Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai

Em bước đi cùng ai?

Anh lẻ loi, bờ môi khẽ run anh buồn.

Tiếng pháo vu quy

Muốn giữ em đừng đi

Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì?

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019