Lá Rơi[:: LR La Roi ::]

Những chiếc lá rơi trong mùa thu

Mùa thu vô tội

Những chiếc lá rơi trong mùa đông

Mùa đông se sắt

Những khúc hát vang trong lòng ta

Niềm đau tội tình

Với dĩ vàng lâu nay còn vương

Còn vương trong ta

[ĐK]

Lá rơi như lệ em tuôn trào

Khát khao mối tình yêu trong sáng

Lá rơi thêm mùa thu phai tàn

Khóc than khi người đã ra đi

Đau đớn trong tâm hồn

Day dứt đời hoang vắng

Chỉ có tháng năm xót xa rã rời

Tình yêu rực cháy đã lịm tắt đi

Chỉ còn lá rơi rơi theo cội nguồn

Tìm đâu xa nữa bóng hình đã xa.

Đau đớn trong tâm hồn

Day dứt đời hoang vắng.

Trả lời

0981.019.019