Lặng Yên (Intro)

Điều gì là vô nghĩa?

Điều gì là mãi mãi?

Tháng với ngày

Đến rồi xa

Chỉ còn mình ta với ta.

Điều gì là vô nghĩa?

Điều gì là mãi mãi?

Điều tìm kiếm luôn mong chờ

Chẳng thể thấy cậu trả lời

Lặng yên.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019