Lấp Đầy Khoảng Trống[:: LDKT Lap Day Khoang Trong ::]

Bài hát: Lấp Đầy Khoảng Trống – Thái Thanh Nhàn

Ngày em bước tới như tia nắng xua tan trời giông bão, anh không biết phải làm sao

Ngày anh ta tới khi em nói câu xa rời nhìn nhau anh chỉ biết hỏi tại sao

Hãy cho anh một lý do đi thà rằng em nói đã không còn yêu

Anh cũng đã chẳng còn đắn đo gì chỉ là nước mắt cứ rơi thật nhiều

hà ha há ha hà hà ha ha hà ha

Nói đi em anh đã làm gì sai

Để em phải cất bước đi cùng ai

Nếu chia hai em có chắc ngày mai không trở lại

Đời chẳng dài sao cứ hoài chông gai

Lúc em đau anh ấy có buồn không

Hay chỉ là để lấp đầy khoảng trống

Lỡ quên mau người cạnh bên khi bão giông

Đâu biết vẫn có người mãi chờ mong

Em đâu biết là anh đang khóc đâu

Em đâu biết tổn thương anh chôn dấu

Hà há ha ha há ha ha hà hà

Tình đẹp rồi cũng tan Hà ha há ha hà há ha hà

Hãy cho anh một lý do đi thà rằng em nói đã không còn yêu

Anh cũng sẽ không còn đắn đo gì chỉ là nước mắt cứ rơi thật nhiều

hà ha há ha hà hà ha ha hà ha

Nói đi em anh đã làm gì sai

Để em phải cất bước đi cùng ai

Nếu chia hai em có chắc ngày mai không trở lại

Đời chẳng dài sao cứ hoài chông gai

Lúc em đau anh ấy có buồn không

Hay chỉ là để lấp đầy khoảng trống

Lỡ quên mau người cạnh bên khi bao giông

Đâu biết vẫn có người mãi chờ mong

Lỡ quên mau người đã cạnh bên khi bao giông

Đâu biết vẫn có người … mãi chờ mong

Trả lời

0981.019.019