Lính Nhà Giàn Đón Xuân

Sóng gió mặc sóng gió lính nhà giàn bọn tôi ở đó

Chông chênh mà chênh chông lính nhà giàn chẳng sợ bão giông

Nắng gió mặc nắng gió, lính nhà giàn thề không ngại khó

Mưa giông mà mưa giông lính nhà giàn vẫn thắm hoa hồng.

Giữa trùng khơi vẫn xanh ngời, giữa biển trời vẫn sống

Yêu đời lính nhà giàn là thế đó

Mấy chậu hoa luống rau cà vẫn vượt lên nỗi nhớ quê nhà

Có mẹ già và con thơ, ầu ơ chị hát ru.

Giữa trùng khơi vẫn xanh ngời, giữa biển trời vẫn sống

Yêu đời lính nhà giàn là thế đó

Tiếng đàn ca sáo ngân nga

Gửi mùa xuân đến với quê nhà, giữa biển trời bao la

Vượt trên ngọn phong ba, giữ biển đảo quê ta,

Cùng vang lên bài ca giữ mùa xuân quê nhà.

Trả lời

0981.019.019