Lỡ Cung Đàn

Lỡ Cung Đàn

Tác giả: Hoàng Giác

Tha thiết gởi mấy cung đàn

Nửa chừng Xuân cung đàn lỡ

Ai nhắn nười nơi xa ngàn

Tơ vương nghìn năm nát tan

Nơi ấy giờ đây âm thầm

chiều chiều mơ nơi đầm ấm

Vương khói trầm luân cay nồng

Se tơ tầm cho nát lòng

Tìm đâu đây dáng thân mến

Vượt bao mưa gío về bến

Đò ngang chung chuyến rung mấy đường tơ hòa khúc đàn xưa

Thời gian quên đếm ngày tháng

Thuyền tình quên khách đò ngang

Ngẩn ngơ trên bến đâu những đường tơ cùng khúc đàn xưa.

Đôi mắt vời trông xa vời

nửa chừng Xuân cung đàn lỡ

Có nhớ người đi không về

Xa xôi rồi quên ước thề.

Trả lời

0981.019.019