Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm

Sáng mãi tên anh

Người con của đất nước

Sông núi reo ca

Người anh hùng thành đồng bất khuất

Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Trỗi

Người công nhân thành phố Sài Gòn

Mà lời anh trước súng giặc thù

Vẫn cháy lửa chiến đấu

Ôi tên anh truyền khắp hoàn cầu

Vọng về Vê-nê-du-ê-la

Cuồn cuộn sôi trong muôn con tim

Người du kích Châu Mỹ La tinh

Anh đã sống cuộc đời

Sáng rực ánh mặt trời

Anh sống tuổi thanh xuân đẹp tươi

Trong khói lửa luyện nên thép gang

Noi gương anh còn có triệu người

Cả miền Nam đang sôi tim gan

Cuồn cuộn dâng lên như phong ba

*** đầu quân cướp Mỹ xâm lăng

Gió đưa muôn tiếng ca

Lời anh hát ngày nào:

Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm

Lời anh hát vọng đến ngàn năm

Lời đất nước ngàn năm chói sáng

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019